KAP İlanı

Şirketimiz Sümer Faktoring A.Ş.’nin 02.12.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul’u 04.12.2020 tarihinde tescil olmuştur. 04.12.2020 tarih ve 10217 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.  ...

KAP İlanı

Sümer Faktoring A.Ş. tarafından 08.09.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 4.127.000-TL nominal değerli 87 gün vadeli TRFSUMFA2028 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 04 Aralık 2020 tarihinde tamamlanmıştır.  ...

KAP İlanı

Sümer Faktoring Anonim Şirketinin 2020 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 02 Aralık 2020 tarihinde, saat 11:00′ da şirket merkez adresi olan Keskin Kalem Sok.N39/1 Esentepe-Şişli-İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 30.11.2020...

KAP İlanı

Sümer Faktoring A.Ş. tarafından 05.06.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 14.709.000-TL nominal değerli 179 gün vadeli TRFSUMFA2010 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 1 Aralık 2020 tarihinde tamamlanmıştır.  ...

KAP İlanı

Sümer Faktoring A.Ş.’nin 10.000.000-TL nominal değerli 91 gün vadeli finansman bonosu nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 24 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 25 Kasım 2020, itfa tarihi 24 Şubat...

KAP İlanı

2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi   https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889078

KAP İlanı

Şirketimiz 16.11.2020 tarihinde Şirket ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6.maddesinin tadili hakkında Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.   https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888737

KAP İlanı

Sümer Faktoring A.Ş.’nin 11.500.000-TL nominal değerli 74 gün vadeli finansman bonosu nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 04 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 05 Kasım 2020, itfa tarihi 18 Ocak...

KAP İlanı

Sümer Faktoring A.Ş. tarafından 04.09.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 10.000.000-TL nominal değerli 62 gün vadeli TRFSUMFK2018 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 5 Kasım 2020 tarihinde tamamlanmıştır.  ...

KAP İlanı

Sümer Faktoring A.Ş. tarafından 09.07.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 5.000.000-TL nominal değerli 81 gün vadeli TRFSUMF92015 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 29 Eylül 2020 tarihinde tamamlanmıştır.  ...