KAP İlanı

Sümer Faktoring A.Ş.’nin 14.709.000-TL nominal değerli 179 gün vadeli finansman bonosu nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 04 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 05 Haziran 2020, itfa tarihi 01 Aralık...

KAP İlanı

Sümer Faktoring A.Ş. tarafından 04.12.2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 36.685.500-TL nominal değerli 183 gün vadeli TRFSUMF62018 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 05 Haziran 2020 tarihinde tamamlanmıştır....

KAP İlanı

Sümer Faktoring A.Ş.’nin 10.000.000-TL nominal değerli 92 gün vadeli finansman bonosu nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 13 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 14 Mayıs 2020, itfa tarihi 14 Ağustos...

KAP İlanı

Şirket Genel Bilgi Formu Güncellenmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843388

KAP İlanı

Sorumluluk Beyanı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822135

KAP İlanı

Faaliyet Raporu https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822136

KAP İlanı

Bağımsız Denetim Raporu https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822137

KAP İlanı

Yurtiçi Borçlanma Aracı SPK Onayı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814342

KAP İlanı

İhraç Belgesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814341

KAP İlanı

30.12.2019 tarihinde borçlanma aracı ihracına ilişkin evraklar Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807826