Kap İlanı

TRFSUMF51920 ISIN kodlu finansman bonosunun 3. kupon faiz ödemesi 702.000.-TL olarak yapılmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740389

Kap İlanı

TRFSUMF51920 ISIN kodlu finansman bonosunun 4.kupon dönem faizi %5,51, yıllık basit faizi %22,10, yıllık bileşik % 24,00 olarak belirlenmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740134

Kap İlanı

Şirketimizin esas sözleşmesinde tadil edilen Şirketin Sermayesi 6.Madde ve Kar Dağıtım Zamanı 25.Maddesi ile ilgili tescili 28.01.2019 tarihinde tamamlanmış ve 01.02.2019 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Şirketimizin güncel esas sözleşmesi...

Kap İlanı

TRFSUMF51912 ISIN kodlu finansman bonosunun 3.kupon ödemesi 657.999,99.-TL olarak yapılmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/737816

Kap İlanı

TRFSUMF51912 ISIN kodlu finansman bonosunun 4.kupon dönem faizi %5,48, yıllık basit faizi %21,98, yıllık bileşik %23,86 olarak belirlenmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/737558

Kap İlanı

Şirketimiz Sümer Faktoring A.Ş.’nin 24.01.2019 tarihinde yapılan Olağansütü Genel Kurul’u 28.01.2019 tarihinde tescil olmuştur. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/735374

Kap İlanı

Şirketimiz Sümer Faktoring A.Ş. ‘nin 2019 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul’unda alınan kararlar ile ilgili Toplantı Tutanağı ekte verilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/735040

KAP İlanı

2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/733996

KAP İlanı

Sümer Faktoring A.Ş.’nin 11.537.600-TL nominal değerli 175 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun satışı nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 16 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İskontolu finansman bonosunun vade başlangıç tarihi 17 Ocak 2019,...

KAP İlanı

Sümer Faktoring A.Ş. tarafından 19.07.2018 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 12.000.000-TL nominal değerli 180 gün vadeli, TRFSUMF11924 ISIN kodlu finansman bonosuna ilişkin 4.kupon ve itfa ödemesi 16 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilmiş...