KAP İlanı

Sorumluluk Beyanı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867490

KAP İlanı

Bağımsız Denetim Raporu https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867479

KAP İlanı

Faaliyet Raporu https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867475

Kap İlanı

Sümer Faktoring A.Ş.’nin 5.000.000-TL nominal değerli 81 gün vadeli finansman bonosu nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 09 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 10 Temmuz 2020, itfa tarihi 29 Eylül...

KAP İlanı

02.06.2020 Tarihli Genel Kurulda seçilen Bağımsız Denetim firmasının tescil ve ilanı 15.06.2020 tarih ve 10097 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851187

KAP İlanı

2019 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili ve Toplantı Tutanağı Hakkında https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850604

KAP İlanı

JCR Eurasia Rating, Sümer Faktoring A.Ş.’nin periyodik kredi derecelendirme sürecinde, Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını ‘BBB+ (Trk)’ ve ‘A-2 (Trk)’ olarak ‘Stabil’ görünümleri ile teyit etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası...

KAP İlanı

Sümer Faktoring A.Ş.’nin 14.709.000-TL nominal değerli 179 gün vadeli finansman bonosu nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 04 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 05 Haziran 2020, itfa tarihi 01 Aralık...

KAP İlanı

Sümer Faktoring A.Ş. tarafından 04.12.2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 36.685.500-TL nominal değerli 183 gün vadeli TRFSUMF62018 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 05 Haziran 2020 tarihinde tamamlanmıştır....

KAP İlanı

Sümer Faktoring A.Ş.’nin 10.000.000-TL nominal değerli 92 gün vadeli finansman bonosu nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 13 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 14 Mayıs 2020, itfa tarihi 14 Ağustos...