Kap İlanı

04.04.2019 Tarihli Genel Kurulda seçilen Bağımsız Denetim firmasının tescil ve ilanı 18.04.2019 tarih ve 9812 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757064

Kap İlanı

Sümer Faktoring A.Ş.’nin 2018 yılına ait Genel Kurulu 12.04.2019 tarihinde tescil edilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/755874

Kap İlanı

Genel Kurul da kar dağıtımına ilişkin aşağıdaki karar alınmıştır. Yönetim Kurulunun, 2018 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşülmüş olup, T.C.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 14.11.2018 tarih ve 12509071-102.02.01-E.14200 sayılı...

Kap İlanı

Şirket Genel Bilgi Formu Güncellenmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752968

Kap İlanı

Yönetim Kurulumuz, 2019 yılı mali tablolarının TTK düzenlemeleri ve BDDK’nın  ilgili tebliğleri gereği denetlenmesi için, HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin bağımsız dış denetleme kuruluşu olarak seçilmesine karar vermiştir....

Kap İlanı

Sümer Faktoring Anonim Şirketi’nin 2018 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 04.04.2019 tarihinde, saat 14.00 de, şirket merkez adresi olan Esentepe Keskin Kalem Sok.N39/1  Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 03.04.2019 tarih ve...

Kap İlanı

TRSSUMF71913 ISIN Kodlu tahvilin 5.kupon faiz ödemesi 824.600.-TL olarak yapılmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752641

Kap İlanı

TRSSUMF71913 ISIN Kodlu tahvilin 6.kupon dönem faizi %6,41, yıllık basit faizi %25,71,yıllık bileşik % 28,30 olarak belirlenmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752235

Kap İlanı

02.04.2019 tarihinde borçlanma aracı ihracına ilişkin evraklar Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752035

Kap İlanı

Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Bildirimi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748963