KAP İlanı

Sorumluluk Beyanı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822135

KAP İlanı

Faaliyet Raporu https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822136

KAP İlanı

Bağımsız Denetim Raporu https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822137

KAP İlanı

Yurtiçi Borçlanma Aracı SPK Onayı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814342

KAP İlanı

İhraç Belgesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814341

KAP İlanı

30.12.2019 tarihinde borçlanma aracı ihracına ilişkin evraklar Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807826  

Kap İlanı

Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Bildirimi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804045

Kap İlanı

Sümer Faktoring A.Ş.’nin 36.685.500-TL nominal değerli 183 gün vadeli finansman bonosu nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 04 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 05 Aralık 2019, itfa tarihi 05 Haziran...

Kap İlanı

Sümer Faktoring A.Ş. tarafından 12.06.2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 21.324.700-TL nominal değerli 175 gün vadeli TRFSUMFA1913 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 05 Aralık 2019 tarihinde tamamlanmıştır....

Kap İlanı

JCR Eurasia Rating, Uluslararası YP ve TP derecelendirme notlarının yeniden uyumlulaştırılmas https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799950 adresinden kontrol edebilirsiniz.