SPK İhraç Belgesi

Sümer Faktoring A.Ş. İhraç Belgesi 40.000.000.-TL Tahvil İhraç Başvurusu SPK tarafından onaylanmıştır. SPK İhraç Belgesi...

KAP İlanı

“Sümer Faktoring A.Ş.’nin 5.500.000-TL nominal tutarlı “TRFSUMF41814” ISIN kodlu 175 gün vadeli bonolarının satışı nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 17 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bonoların vade başlangıç tarihi 18 Ekim 2017,...

KAP İlanı

Sümer Faktoring A.Ş.’nin 17.000.000-TL nominal değerli 6 ay vadeli tahvillerinin satışı nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 14 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Tahvillerin vade başlangıç tarihi 15 Eylül 2017, itfa tarihi 09 Mart 2018’dir....

KAP İlanı

Sümer Faktoring A.Ş.tarafından 23.03.2017 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yönetmiyle ihraç edilen 15.000.000-TL nominal değerli 175 gün vadeli, TRFSUMF91710 ISIN kodlu tahvilin itfası 15.09.2017 tarihinde tamamlanmıştır....

Kredi Derecelendirme Notu

JCR Eurasia Rating, Sümer Faktoring A.Ş. ve “İhraç Edilen Tahvillerin Nakit Akımları”na ilişkin periyodik gözden geçirme sürecinde, Uzun Vadeli Ulusal notunu “BBB (Trk)”, görünümünü ise “Stabil” olarak teyit etmiştir. Uzun Vadeli...

Kap İlanı

Sümer Faktoring A.Ş.’nin 1.000.000-TL nominal değerli 5 ay vadeli tahvillerinin satışı nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 25 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Tahvillerin vade başlangıç tarihi 25 Temmuz 2017, itfa tarihi 20 Aralık 2017’dir....

Kap İlanı

Sümer Faktoring A.Ş.’nin 12.500.000-TL nominal değerli 6 ay vadeli tahvillerinin satışı nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 19 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Tahvillerin vade başlangıç tarihi 20 Temmuz 2017, itfa tarihi 11 Ocak...

Kap İlanı

Sümer Faktoring A.Ş.tarafından 29.05.2015 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 20.000.000-TL nominal değerli 728 gün vadeli, değişken faizli, 3 ayda bir kupon ödemeli TRSSUMF51717 ISIN kodlu tahvilin itfası 26.05.2017 tarihinde...

Kap İlanı

Sümer Faktoring A.Ş.’nin 15.000.000-TL nominal değerli 6 ay vadeli tahvillerinin satışı nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 23 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Tahvillerin vade başlangıç tarihi 24 Mart 2017, itfa tarihi 15 Eylül 2017’dir....

Kupon Ödemesi

24.02.2017; Şirketimiz tarafından 29.05.2015 tarihinde ihraç edilmiş olan 728 gün vadeli TRSSUMF51717 ISIN kodlu 20.000.000.-TL tutarındaki tahvilin 7.Kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir. İlgili tahvillerin bir sonraki kupon ödemesine ilişkin faiz oranı % 3,85 olarak...