KAP İlanı

Sümer Faktoring A.Ş.’nin 17.000.000-TL nominal değerli 6 ay vadeli tahvillerinin satışı nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 14 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Tahvillerin vade başlangıç tarihi 15 Eylül 2017, itfa tarihi 09 Mart 2018’dir....

KAP İlanı

Sümer Faktoring A.Ş.tarafından 23.03.2017 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yönetmiyle ihraç edilen 15.000.000-TL nominal değerli 175 gün vadeli, TRFSUMF91710 ISIN kodlu tahvilin itfası 15.09.2017 tarihinde tamamlanmıştır....

Kredi Derecelendirme Notu

JCR Eurasia Rating, Sümer Faktoring A.Ş. ve “İhraç Edilen Tahvillerin Nakit Akımları”na ilişkin periyodik gözden geçirme sürecinde, Uzun Vadeli Ulusal notunu “BBB (Trk)”, görünümünü ise “Stabil” olarak teyit etmiştir. Uzun Vadeli...